Index

Vectori (Arrays)

Obiectul Array este utilizat pentru a stoca mai multe valori într-o singură variabilă:

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

Definirea unui vector gol se realizează cu construcția:
var cars = [];

Metodele vectorilor

 

Metoda Sintaxa Descriere
concat() array1.concat(array2, array3,..., arrayX) Unește două sau mai mulți Vectori și returnează reuniunea acestora
indexOf() array.indexOf(item,start) Caută într-un vector un element și retunează poziția acestuia
join() array.join(separator) Concatenează toate elementele unui vector într-un șir de caractere
lastIndexOf() array.lastIndexOf(item,start) Caută un element într-un vector pornind de la sfârșitul acesteia și returnează poziția sa
pop() array.pop() Șterge ultimul element al unui vector, și îl returnează
push() array.push(item1, item2, ..., itemX) Adaugă noi elemente la sfârșitul unui vector, și returnează noua lungime a vectorului
reverse() array.reverse() Inversează ordinea elementelor unui vector
shift() array.shift() Elimină primul element al unui vectorului, și îl returnează pe el
slice() array.slice(start,end) Selectează o parte a unui vectorului, și returnează noul vector
sort() array.sort(compareFunction);
//unde compareFunction poate fi o funcție:
function(a, b){return a-b}
Sortează elementele unui vector
splice() array.splice(index,howmany,item1,.....,itemX) Adaugă/șterge elementele unui vector
toString() array.toString() Convertește un vector la șir de caractere, și returnează rezultatul
unshift() array.unshift(item1,item2, ..., itemX) Adaugă noi elemente la începutul unui vector, și returnează noua sa lungime
valueOf() array.valueOf() Returnează valoarea primitivă a unui vector

TODO: Să se creeze o pagină HTML cu un buton care adaugă elemente într-un vector folosind metoda push și le afișează imediat în pagină, cu ajutorul metodei pop.