Index

Șiruri de caractere

Un șir de caractere(string) în JavaScript - pur și simplu stochează un șir de caractere, cum ar fi "John Doe".
Un șir poate fi orice text în interiorul ghilimele.

Se pot folosi ghilimele simple sau duble:


   var carname = "Volvo XC60";
   var carname = 'Volvo XC60';
 

Puteți utiliza ghilimelele în interiorul unui șir, atâta timp cât acestea nu sunt la fel cu ghilimele din jurul șirului:


   var answer = "It's alright";
   var answer = "He is called 'Johnny'";
   var answer = 'He is called "Johnny"';
 

Lungimea unui șir de caractere este dată de proprietatea length astfel:

Sintaxă

var lungime = string.length;

Exemplu

Lungimea șirului stocat în variabila str se determină astfel:

var str = "Hello World!";
var lungime = str.length;

Caractere speciale:

\' ghilimele simple
\" ghilimele duble
\\ backslash
\n linie nouă
\r carriage return
\t tab
\b backspace
\f form feed

Metodele șirurilor de caractere:

Metoda Sintaxa Descriere
charAt() string.charAt(index) Returnează caracterul la indexul specificat (poziție)
charCodeAt() string.charCodeAt(index) Returnează codul Unicode al caracterului aflat la indexul specificat
concat() string.concat(string1, string2, ..., stringX) Concatenează două sau mai multe șiruri, și returnează o copie a sirurilor de caractere concatenat
fromCharCode() string.fromCharCode(n1, n2, ..., nX) Convertește valori Unicode values to characters
indexOf() string.indexOf(searchvalue,start) Returnează poziția primei apariții a unei valori specificate într-un șir de caractere
lastIndexOf() string.lastIndexOf(searchvalue,start) Returnează poziția ultimei apariții a unei valori specificate într-un șir de caractere
localeCompare() string.localeCompare(compareString) Compară două șiruri de caractere dintre care unul este local
match() string.match(regexp) Căută într-un șir aparițiile unei expresie regulate, și returnează pozițiile acestora
replace() string.replace(searchvalue,newvalue) Căută într-un șir de caractere o valoare și returnează un nou șir cu valoarea înlocuită
search() string.search(searchvalue) Căută într-un șir de o valoare și returnează poziția la care a gasit acea valoare
slice() string.slice(start,end) Extrage o parte dintr-un șir și returnează un nou șir
split() string.split(start,end) Desparte un șir într-o serie de subșiruri
substr() string.substr(start,length) Extrage o parte dintr-un șir dintr-o poziție de start printr-o serie de caractere
substring() string.substring(start,end) Extrage o parte dintr-un șir între două poziții precizate
toLocaleLowerCase() string.toLocaleLowerCase() Convertește un șir de litere mici, în funcție de localizarea gazdei
toLocaleUpperCase() string.toLocaleUpperCase() Convertește un șir de litere majuscule, în funcție de localizare gazdei
toLowerCase() string.toLowerCase() Convertește un șir de litere la litere mici
toString() string.toString() Returnează valoarea unui obiect String
toUpperCase() string.toUpperCase() Convertește un șir de litere la litere mari
trim() string.trim() Îndepărtează spațiu la ambele capete ale unui șir
valueOf() string.valueOf() Returnează valoarea primitivă a unui obiect String

TODO: Să se creeze o pagină HTML care afișează subșiruri de 5 caractere dintr-un șir de minim 10 caractere, preluat printr-o căsuță de dialog sau un formular.