Funcții

Soluția reutilizării codului

Astfel, dacă scriem următoare funcție care ridică la putere un număr:

 

int ridicareLaPutere(int baza, int exponent) {
    int rezultat = 1;
    for (int i = 0; i < exponent; i = i + 1) {
    rezultat = rezultat * baza
    }
    return rezultat;
} int main() {
    int treiExpPatru = ridicareLaPutere(3, 4);
    cout << "3^4 este " << treiExpPatru<< endl;
    int saseExpCinci = ridicareLaPutere(6, 5);
    cout << "6^5 este " << saseExpCinci<< endl;
    return 0;
}

Putem observa că putem apela funcția ridicareLaPutere pentru diverse valori ale parametrilor și obținem rezultatul dorit.

TODO: Să se realizeze funcția ridicareLaPutere folosind recursivitatea, ca în exemplul de mai jos, în care funcția factorial se autoapelează.

int factorial(int numar) {
    int temp;

    if(numar <= 1) return 1;

    temp = numar * factorial(numar - 1);
    return temp;
}